Finansowanie

Millennium Leasing sp. z o.o.

Więcej informacji:https://www.millennium-leasing.pl/mods/_img/logo.png

Aleksandra Świątkowiak
tel. kom. +48 505 795 925

aleksandra.swiatkowiak@millenniumleasing.com.pl
www.millenniumleasing.pl

 

PKO Leasing S.A.

Więcej informacji:

Dorota Zaczyk
tel. kom. +48 600 990 674
dorota.zaczyk@pkoleasing.pl  
www.pkoleasing.pl

 

ETL Finance Sp. z o.o.  

logo-etl

Więcej informacji:

Waldemar Sikora
tel. kom. +48 519 171 711
waldemar.sikora@etl.com.pl  
www.etl.com.pl

 

 

Uproszczone procedury do kwoty 250.000PLN netto
Procedura Start-UP 100.000PLN netto 

Leasing przedmiotów nowych i używanych:

• okres leasingu do 72 miesięcy,
• opłata wstępna od 0%,
• maksymalny wiek maszyn używanych – do kilkunastu lat,
• wartość  końcowa minimalna lub balonowa,
• waluta umowy PLN, CHF, EUR
• raty równe, degresywne, progresywne, sezonowe,
• nie wymagamy zaświadczeń  z US, ZUS i opinii bankowych.

Pożyczka na finansowanie inwestycji z wykorzystaniem dotacji pozyskanych ze środków UE.

 

Doradztwo finansowe

Transakcje kapitałowe

• fuzje i przejęcia • poszukiwanie inwestorów i celów inwestycyjnych • transakcje B2B

Doradztwo strategiczne

• strategie rozwoju • restrukturyzacje • wyceny przedsiębiorstw • due diligence
• biznes plany • studia wykonalności • controling finansowy / analizy finansowe
• optymalizacja struktury finansowania