DCLB Specjal

 

Przeznaczenie

Formatyzerko – czopiarka DCLB Specjal przeznaczona jest do jednostronnej obróbki przelotowej elementów drewnianych oraz płyt warstwowych klejonych z materiałów drewnopochodnych (np. płyta wiórowa, sklejka, MDF).

Obróbka realizowana jest metodą  cięcia piłami tarczowymi.

 

Opis

Maszyna zbudowana jest w systemie agregatowym. Obrabiany materiał jest przesuwany względem zespołów obróbczych za pomocą transportera dolnego oraz górnej belki dociskowej z zamontowanymi rolkami. Położenie belki jest regulowane w zależności od grubości materiału.
Budowa poszczególnych wrzecion obróbczych zapewnia przesuw indywidualny każdego wrzeciona w płaszczyźnie poziomej i pionowej.

Celem zwiększenia możliwości nastaw wrzeciona obróbcze piły głównej, piły podcinającej i piły zacinania dodatkowego posiadają możliwość obrotu w zakresie od 0 do 450. Wrzeciono piły podcinającej ustawione jest wahliwie i wyposażone jest w pneumatyczny układ doskoku. umożliwiający wykonanie podcięcia na końcu płyty w celu uniknięcia zjawiska wyrywania krawędzi ciętego materiału przez piłę główną.

Posuw transportera dolnego realizowany jest  w sposób płynny bezstopniowy przy udziale przekładni oraz wału napędowego. Zmianę prędkości posuwu wprowadza się na wyświetlaczu  zamontowanym na szafie sterowniczej. Obrabiarka wyposażona jest w zespół wprowadzania ułatwiający prawidłowe wprowadzenie materiału do obróbki.

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ograniczenia hałasu, maszyna wyposażona jest w  kabiny  dźwiękochłonne.

 

Maszyna składa się z następujący agregatów:

  • agregat piły podcinającej
  • agregat głównej piły formatującej
  • agregat frezarski
  • agregat zacinania dodatkowego

 

Dane techniczne 

Parametr Jednostka Wymiar
Minimalna szerokość obrabianych elementów mm 100
Maksymalna szerokość obrabianych elementów mm 600
Minimalna długość obrabianych elementów mm 500
Maksymalna długość obrabianych elementów mm 2500
Minimalna grubość obrabianych elementów mm 10
Maksymalna grubość obrabianych elementów mm 75
Maksymalny naddatek na obróbkę mm 19
Maksymalne wymiary wykonywanej wręgi – wysokość x szerokość
(wynikające z maksymalnych średnic narzędzi obróbczych)
mm 30 x 50
Maksymalna średnica głównej piły formatującej (z szarpakami) mm fi 300
Maksymalna średnica piły podcinającej mm fi 200
Maksymalna średnica piły w agregacie frezarskim mm f 250
Maksymalna średnica piły zacinania dodatkowego mm  f 300
Zakres przechyłu agregatu piły głównej, piły podcinającej i piły zacinania dodatkowego 10 00 – 450
Zakres prędkości posuwu (bezstopniowa) m/min 6 – 16
Prędkość obrotowa głównej piły formatującej obr/min ~ 5000
Prędkość obrotowa piły w agregacie frezarskim, piły podcinającej
i piły zacinania dodatkowego (z możliwością płynnej regulacji)
obr/min ~ 4500 – 5700
Znamionowa moc silnika głównej piły formatującej kW 11
Znamionowa moc silnika piły podcinającej kW 3
Znamionowa moc silnika piły w agregacie frezarskim kW 7,5
Znamionowa moc silnika piły zacinania dodatkowego kW 7,5
Znamionowa moc silnika posuwu kW 3
Zapotrzebowanie mocy kW ~33
Znamionowy prąd obciążenia A ~70
Napięcie zasilania VAC 3×400 +/- 10%, 50Hz
Napięcie sterowania VDC 24
Zapotrzebowanie powietrza instalacji odciągowej
(natężenie przepływu)
m3/h 3820
Prędkość powietrza w instalacji odciągowej m/s 22
Średnica króćców  odciągowych: mm 2 x fi 80
2 x fi 120
1 x fi 140
Zapotrzebowanie sprężonego powietrza l/min 38
Ciśnienie robocze sprężonego powietrza MPa 0,6
Średnica wewnętrzna węża sprężonego powietrza mm  fi 9
Wymiary gabarytowe (maksymalne):
długość x  szerokość x wysokość
(maksymalna szerokość maszyny z otwartymi kabinami wynosi – 2572 mm)
mm ~5934x1680x1942
Masa obrabiarki (z kabinami) kg ~5000