DCLB Specjal 2

 

Przeznaczenie

Formatyzerko- czopiarka DCLB Specjal 2 przeznaczona jest do jednostronnego, przelotowego wykonywania rowków w listwach ościeżnic (z wykonanym wręgiem i oklejonych). Obrabiane elementy wykonane są w postaci kompozycji wielowarstwowej, z materiałów o właściwościach fizycznych zbliżonych do drewna (np. płyta wiórowa, sklejka, MDF, HDF itp.). Maszyna umożliwia kompletną obróbkę wszystkich rowków pod planowane uszczelki w listwie ościeżnicy. Obróbka takich elementów możliwa jest tylko z zachowaniem dopuszczalnych wymiarów oraz zasady doboru odpowiednich narzędzi do wykonywanego zadania. Obrabiany przedmiot prowadzony jest przez strefę zespołów roboczych za pomocą wbudowanego gąsienicowego mechanizmu posuwowego oraz urządzenia dociskowego. Obróbka realizowana jest metodą frezowania frezami piłkowymi i walcowymi.

 

Realizowane metody obróbki

Cykl I

A1 – frezowanie frezem piłkowym rowka pod listwę osłonową

A2 – frezowanie frezem piłkowym rowka pod uszczelkę p.poż.

A3 – frezowanie frezem walcowym zataczanym rowka pod uszczelkę szeroką.

 

Cykl II

B1 – ręczny nawrót materiału i obrócenie go o 180º – wycinanie rowka pod listwę osłonową po przeciwnej stronie materiału – analogicznie do operacji A1.

dclb_cykle

 

 

Opis

Maszyna zbudowana jest na bazie stabilnego, spawanego korpusu, stanowiącego konstrukcję nośną zarówno dla urządzeń roboczych jak i pomocniczych. Wprowadzanie materiału realizowane jest wzdłuż nastawnej prowadnicy wyznaczającej bazową linię prowadzenia materiału (linię obróbki). Dla ułatwienia wprowadzania i odbioru obrabiarka zaopatrzona jest w odpowiednie prowadnice na wejściu i wyjściu.

Transport obrabianego materiału, wzdłuż linii obróbki realizowany jest poprzez zespół transportera – dolnego oraz górnej strefy nacisku. Transporter dolny posiadający specjalny łańcuch z nakładkami gumowymi posiada napęd i powoduje przemieszczanie materiału. Napęd posuwu realizowany jest w sposób płynny bezstopniowy, którego zmianę prędkości wprowadza się na wyświetlaczu zamontowanym na pulpicie operatora. Urządzenie naciskowe (transporter górny), zaopatrzone w ogumowane rolki dociskowe, wywiera nacisk pionowy i pozwala na prawidłowe utrzymanie materiału podczas jego przemieszczania. Dla ułatwienia obróbki szerszych elementów, z prawej strony korpusu maszyny zastosowana została nastawna podpora wysuwna.

Agregaty obróbcze zbudowane są na bazie elektrowrzecion z zamontowanymi silnikami wysokoobrotowymi, z możliwością płynnej regulacji prędkości obrotowej w określonym jej zakresie. Budowa poszczególnych agregatów pozwala na odpowiednią ich regulację pionową, poziomą oraz w razie potrzeby wycofania poza strefę obróbki. Nastawy poszczególnych agregatów i urządzeń realizowane są ręcznie, przy pomocy mechanizmów śrubowych zaopatrzonych w cyfrowe liczniki ułatwiające korektę tych nastaw. Agregaty posiadają możliwość zamontowania frezów walcowych mocowanych na otworze, a w szczególności frezów piłkowych. Ponadto maszyna wyposażona jest w kabiny osłonowe, zwiększające bezpieczeństwo i ograniczające emisję hałasu. Kabiny wyposażone są w oświetlenie wewnętrzne.


dclb_cykl1agregat-a1   

AGREGAT FREZARSKI (A1)

Agregat frezarski pionowy sztywny (A1) przeznaczony jest do frezowania rowka pod listwę osłonową w ościeżnicy. Agregat wyposażony jest w silnik specjalny wysokoobrotowy o mocy 2,2 lub 4,5 kW zasilany z przetwornicy częstotliwości. Układ umożliwia regulację prędkości obrotowej w zakresie od 7500 do 12000 obr/min.


dclb_cykl1   

AGREGAT FREZARSKI (A2)

Agregat frezarski pionowy sztywny (A2)przeznaczony jest do frezowania rowka pod uszczelkę p. poż. w ościeżnicy. Agregat wyposażony jest w silnik specjalny wysokoobrotowy o mocy 2,2 kW zasilany z przetwornicy częstotliwości. Układ umożliwia regulację prędkości obrotowej w zakresie od 7500 do 12000 obr/min.


dclb_cykl1   

AGREGAT FREZARSKI (A3)

Agregat frezarski poziomy (A3) przeznaczony jest do frezowania rowka pod uszczelkę szeroką w ościeżnicy (szerokość wykonywanego rowka wynika z zamontowanego narzędzia od 10 do 16 mm).

Agregat wyposażony jest w silnik specjalny wysokoobrotowy o mocy 2,2 kW zasilany z przetwornicy częstotliwości. Układ umożliwia regulację prędkości obrotowej w zakresie od 7500 do 12000 obr/min.


  

AGREGAT FREZARSKI (B1)

Agregat frezarski pionowy podatny (B1) przeznaczony jest do tego samego zadania co agregat A1 tzn. do frezowania rowka pod listwę osłonową, lecz po przeciwnej stronie materiału. Najpierw następuje I cykl pracy tj. wykonywanie operacji A1/A2/A3 a następnie cykl II, w którym bieże udział tylko agregat B1. Agregat wyposażony jest w silnik specjalny wysokoobrotowy o mocy 2,2 lub 4,5 kW zasilany z przetwornicy częstotliwości. Układ umożliwia regulację prędkości obrotowej w zakresie od 7500 do 12000 obr/min.


 

Dane techniczne 

Parametr Jednostka Wymiar
Minimalna szerokość obrabianych elementów mm 100
Maksymalna szerokość obrabianych elementów mm 500
Minimalna długość obrabianych elementów mm 500
Maksymalna długość obrabianych elementów mm 2800
Minimalna grubość obrabianych elementów mm 40
Maksymalna grubość obrabianych elementów mm 80
Dopuszczalna odchyłka grubości obrabianego elementu mm ± 1,5
Maksymalne wielkość wręgu listwy mm 20 x 55
Maksymalna średnica narzędzia w agregacie frezarskim I (A1) mm ø160
Maksymalna średnica narzędzia w agregacie frezarskim II (B1) mm ø160
Maksymalna średnica narzędzia w agregacie frezarskim III (A2) mm ø200
Maksymalna średnica narzędzia w agregacie frezarskim IV (A3) mm ø125×10(do x16)
Zakres prędkości posuwu (bezstopniowy) m/min 4,2 ÷ 13
Prędkość obrotowa wrzecion (z możliwością płynnej regulacji z pulpitu operatora) obr/min ~ 7000 ÷ 12000

 

Parametr Jednostka Wymiar
Znamionowa moc silników agregatów obróbczych A2 i A3 kW 2,2
Znamionowa moc silników agregatów obróbczych A1 i B1 kW 2,2 lub 4,5
Znamionowa moc silnika posuwu kW 1,5
Maksymalna ilość jednocześnie pracujących wrzecion szt. 3 z 4
Zapotrzebowanie mocy (w zależności od zastosowanych silników) kW ~8,2 do 13,8
Znamionowy prąd obciążenia (w zależności od zastosowanych silników) A ~24 do 40,8
Napięcie zasilania VAC 3×400 ±10%, 50Hz
Napięcie sterowania VDC 24
Prędkość powietrza w instalacji odciągowej m/s 22
Średnica króćców odciągowych mm 2 x ø120
Zapotrzebowanie powietrza instalacji odciągowej (natężenie przepływu) m3/h 1800
Wymiary gabarytowe (maksymalne): długość x szerokość x wysokość (maksymalna szerokość maszyny z otwartymi kabinami wynosi – 1660 mm) mm ~4740x1090x1544
Wymiary transportowe (z zamontowanymi płozami): długość x szerokość x wysokość mm ~4740x1200x1594
Masa obrabiarki (z kabinami) kg ~2200