ARCA OPK
Kategorie:

 

Przeznaczenie

Oklejarka stolikowa ARCA OPK przeznaczona jest do oklejania klejem topliwym wąskich płaszczyzn prostoliniowych i krzywoliniowych taœśmą z tworzyw sztucznych. Obrabiarka obsługiwana jest przez operatora za pomocą mechanicznych pedałów sterujących podawaniem i obcinaniem taœmy. Odcięcie wystających końcówek oraz obróbkę na szerokoœć należy wykonać na oddzielnym urządzeniu.
Oklejarka powinna być ustawiona w pomieszczeniu zamkniętym odpowiednio oœwietlonym i niezapylonym gdzie temperatura powinna być wyższa od 18°C.

Zachowanie temperatury otoczenia jest bardzo istotne dla uzyskania spoiny klejowej o właœciwej wytrzymałośœci, na co również zwracają uwagę producenci kleju.

NajczꜶciej stosowanymi tworzywami drzewnymi do okleinowania wąskich płaszczyzn są:

  • płyta wiórowa zwykła
  • płyta wiórowa laminowana i pilœniowa laminowana
  • płyta paŸdzierzowa
  • sklejka

Powierzchnie wąskich płaszczyzn elementów z drewna i z tworzyw drzewnych przeznaczonych do okleinowania standotronem powinny spełniać następujące wymagania:

  • płaszczyzna rzazu po obróbce skrawania powinna być gładka i prostopadła do szerokoœci elementów
  • płaszczyzna nie powinna posiadać œladów wyrwań na krawędziach, nie powinny być na niej widoczne œlady przypaleń po obróbce narzędziami, zanieczyszczeń pyłem, tłuszczem itp.
  • odchyłki na gruboœć nie większe jak ą 0,2mm, a kąta nie większe jak ą 0,05mm.

Oklejanie prostych elementów wykonuje się na listwach umocowanych na stole.

Oklejanie elementów krzywoliniowych wykonuje się na podkładce umocowanej na stole lub do elementu obrabianego. Kształt podkładki uzależniony jest od kształtu oklejanego elementu

Uwaga:

  • Przed zamocowaniem podkładki należy zdemontować listwy.
  • Wysokoœć podkładki powinna być taka sama jak wysokoœć listew.
  • Podkładkę wykonuje użytkownik we własnym zakresie.

 

Przykład obrabianych elementów:

det0

 

Dane techniczne

Parametr Jednostki Wymiar
Minimalna szerokoœć obrabianych elementów mm 50
Minimalna długoœć obrabianych elementów mm 250
Maksymalna długoœć elementu – dla wersji podstawowej
Maksymalna długoœć elementu – dla wersji ze stolikami bocznymi
(w przypadku obróbki elementów dłuższych niż 1000 mm (1700mm)
wymagane jest stosowanie dodatkowych podpór
zarówno od strony wprowadzania jak i od strony odbiorczej)
mm
mm
1000
1700
Gruboœć obrabianych elementów mm 10 ÷ 60
Gruboœć obrzeża min. – maks. mm 0,3 – 3 PCV
Oklejanie pod kątem (tylko dla obrzeży o gruboœci od 0,3 do 1 mm)
z zastosowaniem stolika do oklejania kątowego (wyposażenie specjalne)
° 0° ÷ 45°
Minimalny promień wewnętrzny elementu krzywoliniowego
(największa głębokoœć krzywizny)
mm 50
Posuw   ręczny
Prędkoœć posuwu wynikająca z obrotów rolki dociskowej m/min 4
Napięcie zasilania VAC 3×400 ±10%, 50Hz
Zapotrzebowanie mocy kW 1,2
Wymiary gabarytowe: – długoœć x szerokoœć x wysokoœć:
– wersja podstawowa
– wersja ze stolikami bocznymi
mm 1440 x 1240 x 1025
1770 x 1240 x 1025
Masa obrabiarki:
– wersja podstawowa
– wersja ze stolikami bocznymi
kg ~180
~190