ARCA OPK plus
Kategorie:

 

Przeznaczenie

Oklejarka stolikowa ARCA OPK plus przeznaczona jest do oklejania klejem topliwym wąskich płaszczyzn prostoliniowych i krzywoliniowych oraz pod kątem taśmą z tworzyw sztucznych. Taśma z rolki obcinana jest w sposób automatyczny lub na sygnał operatora. Odcięcie wystających końcówek oraz obróbkę na szerokość należy wykonać na oddzielnym urządzeniu. Oklejarka powinna być ustawiona w pomieszczeniu zamkniętym odpowiednio oświetlonym i niezapylonym gdzie temperatura powinna być wyższa od 18°C. Zachowanie temperatury otoczenia jest bardzo istotne dla uzyskania spoiny klejowej o właściwej wytrzymałości, na co również zwracają uwagę producenci kleju.

Najczęściej stosowanymi tworzywami drzewnymi do okleinowania wąskich płaszczyzn są:

  • płyta wiórowa zwykła
  • płyta wiórowa laminowana i pilśniowa laminowana
  • płyta paździerzowa
  • sklejka

Powierzchnie wąskich płaszczyzn elementów z drewna i z tworzyw drzewnych przeznaczonych do okleinowania standotronem powinny spełniać następujące wymagania:

  • płaszczyzna rzazu po obróbce skrawania powinna być gładka i prostopadła do szerokości elementów
  • płaszczyzna nie powinna posiadać śladów wyrwań na krawędziach, nie powinny być na niej widoczne ślady przypaleń po obróbce narzędziami, zanieczyszczeń pyłem, tłuszczem itp.
  • odchyłki na grubość nie większe jak ±0,2mm, a kąta nie większe jak ±0,05mm.

Oklejanie prostych elementów wykonuje się na listwach umocowanych na stole.

Oklejanie elementów krzywoliniowych wykonuje się na podkładce umocowanej na stole lub do elementu obrabianego. Kształt podkładki uzależniony jest od kształtu oklejanego elementu.

 

Przykład obrabianych elementów:

det0

 

Dane techniczne

Parametr Jednostki Wymiar
Minimalna szerokość obrabianych elementów dla posuwu ręcznego mm 50
Minimalna długość obrabianych elementów w układzie obcinania nożnego mm 120
Minimalna długość obrabianych elementów
dla posuwu ręcznego w układzie obcinania automatycznego
mm 200
Minimalna długość obrabianych elementów
dla posuwu ręcznego w układzie obcinania nożnego
mm 120
Maksymalna długość elementu:
– dla wersji podstawowej
– dla wersji ze stolikami bocznymi
(w przypadku obróbki elementów dłuższych niż 1000 mm (1700mm)
wymagane jest stosowanie dodatkowych podpór
zarówno od strony wprowadzania jak i od strony odbiorczej)
mm
mm
1000
1700
Maksymalna szerokość obrabianych elementów
(wynikająca z szerokości stołu roboczego)
mm 400
Grubość obrabianych elementów mm 10 ÷ 60
Grubość obrzeża min. – maks. mm 0,3 – 3 PCV
Minimalny promień wewnętrzny elementu krzywoliniowego
(największa głębokość krzywizny)
mm 50
Posuw (wersja standard)   ręczny
Prędkość posuwu wynikająca z obrotów rolki dociskowej m/min 4
Napięcie zasilania VAC 3×400 +/- 10%, 50Hz
Zapotrzebowanie mocy kW 1,2
Ciśnienie robocze sprężonego powietrza MPa 0,6
Zapotrzebowanie sprężonego powietrza l/min 32
Wymiary gabarytowe: – długość x szerokość x wysokość:
– wersja podstawowa
– wersja ze stolikami bocznymi
mm 1440 x 1240 x 1025
1770 x 1240 x 1025
Masa obrabiarki:
– wersja podstawowa
– wersja ze stolikami bocznymi
kg ~180
~190