Strugarka czterostronna DSBA-40

 

Przeznaczenie

Obrabiarka przeznaczona jest do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych metodą strugania wyrównawczego, grubościowego oraz obróbki bocznej prostej lub profilowej. Przy jej użyciu można nadawać obrabianym płaszczyzną odpowiednią gładkość, równoległość oraz kształt powierzchni bocznych. Po dokonaniu odpowiednich nastaw i zastosowaniu odpowiednich narzędzi można wykonywać elementy stolarki meblowej i budowlanej (np. listwy boazeryjne, listwy przypodłogowe, parkiety, elementy okien, listwy do mebli, itp.).

 

Krótki opis

Strugarka czterostronna DSBA-40 składa się z trzech podstawowych grup obróbczych:

 • Wyrówniarki – obrabiającej element od dołu
 • Grubiarki – obrabiającej element od góry z zachowaniem wymaganej grubości
 • Dwóch głowic pionowych – obrabiających elementy z boku profilowo względnie prostoliniowo w zależności od zastosowanych głowic.

 

Ponadto obrabiarka wyposażona jest w urządzenia pomocnicze takie jak:

 • Urządzenia posuwowe
 • Nastawa stołu wyrówniarki – góra – dół
 • Nastawa stołu grubiarki – góra – dół
 • Walce stołowe
 • Urządzenia dociskowe – walce posuwowe
 • Urządzenia zabezpieczające – przeciwodrzutniki , hamulce , osłony , itp.
 • Ssawy – do podłączenia odciągu pyłów
 • Urządzenia sterujące – mechaniczne i elektryczne

Wszystkie w/w zespoły zostały zmontowane na jednym stalowym (sztywnym) korpusie i połączone tak by przy spełnianiu swych funkcji mogły jednocześnie płynnie współpracować.

 

Dane techniczne

Parametr Jednostki Wymiar
Największa szerokość strugania:
– jednostronnie bez listwy nastawnej *
– trzystronnie i czterostronnie z listwą nastawną
mm
mm
400
320
Najmniejsza szerokość strugania czterostronnego mm 40
Najmniejsza grubość obrabianego elementu:
– jednostronnie bez listwy nastawnej
– trzystronnie i czterostronnie z listwą nastawną
mm
mm
3
15
Największa grubość obrabianego elementu:
– jednostronnie bez listwy nastawnej
– trzystronnie i czterostronnie z listwą nastawną
mm
mm
170
100
Najmniejsza długość obrabianego elementu ** mm 350
Maksymalny naddatek na struganie:
– od dołu na wyrówniarce
– od góry na grubiarce
mm
mm
5
6
Szybkość posuwu m/s
[m/min]
0.1 ; 0.2
[6] ; [12]
Prędkość skrawania wałów nożowych m/s ~ 29
Prędkość obrotowa narzędzi wrzecion obr/min ~ 5000
Największa średnica narzędzi wrzecion *** mm Ø 160
Moc silników napędu wału wyrówniarki i grubiarki kW 2 x 6
Moc silników napędu głowic pionowych kW 2 x 4
Moc silnika posuwu kW 1.5 / 2.2
Moc silnika podnoszenia kW 0.75
Zapotrzebowanie mocy kW ~ 22
Wymiary gabarytowe:
– długość
– szerokość (przy maks. rozstawie głowic)
– wysokość
mm
mm
mm
~ 3350
~ 1460
~ 1390
Masa obrabiarki kg 1790
Średnica ssaw mm Ø120
Prędkość powietrza odciągowego m/s 20÷24
Zapotrzebowanie powietrza odciągowego m3/h 3200÷3800

* wymagane zdemontowanie głowic z wrzecion

** w przypadku obróbki elementów o długościach 350 do 550 mm należy stosować zespół docisku
dodatkowego (patrz wyposażenie specjalne)

*** wymagane przestawienie prowadnic tylnych