Finansowanie

MILLENNIUM LEASING SP. Z O.O.

Więcej informacji:

Aleksandra Świątkowiak
tel. kom. +48 505 795 925

aleksandra.swiatkowiak@millenniumleasing.com.pl
www.milenniumleasing.pl

PKO LEASING S.A.

Więcej informacji:

Dorota Zaczyk
tel. kom. +48 600 990 674

dorota.zaczyk@pkoleasing.pl
www.pkoleasing.pl

ETL FINANCE SP. Z O.O.

Więcej informacji:

Waldemar Sikora
tel. kom. +48 519 171 711

waldemar.sikora@etl.com.pl
www.etl.com.pl

    Uproszczone procedury do kwoty 250.000 PLN netto
    Procedura Start-Up 100.000 PLN netto

LEASING MASZYN

  • okres leasingu do 72 miesięcy
  • opłata wstępna od 0%
  • wartość końcowa minimalna lub balonowa
  • waluta umowy PLN, CHF, EUR
  • raty równe, degresywne, progresywne, sezonowe
  • nie wymagamy zaświadczeń z US, ZUS i opinii bankowych

Pożyczka na finansowanie inwestycji z wykorzystaniem dotacji pozyskanych ze środków UE

DORADZTWO FINANSOWE

TRANSAKCJE KAPITAŁOWE

• fuzje i przejęcia • poszukiwanie inwestorów i celów inwestycyjnych • transakcje B2B• fuzje i przejęcia • poszukiwanie inwestorów i celów inwestycyjnych • transakcje B2B

DORADZTWO STRATEGICZNE

• strategie rozwoju • restrukturyzacje • wyceny przedsiębiorstw • due diligence
• biznes plany • studia wykonalności • controling finansowy / analizy finansowe
• optymalizacja struktury finansowania